Забележителности ~ Перперикон
Крепостта Асара
Тракийски скални гробници
Перперикон
Перперикон
Най-ранните следи от човешка дейност са от края на IV-то хилядолетие пр.н.е, когато хората започват да почитат и носят дарове на Скалата.
След продължително затишие, през късната бронзова епоха започва оформянето на огромен комплекс, свързан с култа на хората от тази епоха към Бога-Слънце. Неговото сътворение и наслагване продължава с векове. Създадено е първото светилище, извършват се различни свещенодействия като полагане на съдове с храна за боговете и др. С усъвършенстването на металните сечива става възможно да се дяла твърдата скала и тогава се оформя овална зала с огромен кръгъл олтар в центъра. Там жреците извършвали свещени ритуали с вино и огън.
Постепенно се изграждат крепостни стени, дворци и подградия, създават се жилищни квартали, училища за посветените и множество строителни съоръжения, характерни за античния град. Мащабите на това строителство са поразителни. Целият хълм е прошарен от човешко присъствие.
В края на V-ти век скалният град става епископско средище, след като в Родопите се приема християнството. Значителните размери на изградената тогава църква доказват неговата значимост като църковен център.
През VII – XIV в. Перперикон процъфтява като административен център на средновековната област, носеща тогава името Ахридос. Основно място в него е заемала забележителна като архитектура и декорация църковна сграда. През този период за Перперикон много пъти са се водели войни между българи и ромеи. В края на XII в Перперикон загубва значимостта си на административен център, а през XIV в османските турци завладяват и разрушават крепостта, чиито руини постепенно потъват в забрава.
Статут: Днес древната слава на Перперикон възкръсва при работата на археолозите. Обявен е за паметник на културата от национално значение. Свещеният скален град е неповторимо съчетание от уникалност в археологичен, исторически, природен и мултирелигиозен аспект и с право можем да го наречем едно от чудесата на света. Обектът е с входна такса. Стопанисва се от РИМ - Кърджали.
Достъп: До Перперикон може да достигнете с автомобил по пътя откъм с. Стремци (северно от Кърджали) или по пътя откъм с. Широко поле (източно от Кърджали). До асфалтов път. Маркирана туристическа пътека тръгва от с. Болярци и излиза директно горе на Кулата на Перперикон.